ORDET TIL UNÅDDE - Nyhetsmail juli 2011

Kjære misjonsvenn!

 

Benytter anledningen til å takke deg så mye for all forbønn og støtte. Uten misjonsvennene kunne vi ikke nådd unådde med evangeliet. 

Sender deg siste rapport fra vår innfødte misjonær i Vest-Etiopia.

 

Pastor Gatluak Lual Chol og sin kone Rebeca Nyaboth Lul

 

Jeg er pastor for kirka i Matar, i tillegg har jeg reist og forkynt evangeliet to ganger for folket i landsbyen Bichiokyoat. 4 personer tok i mot Jesus som sin personlige Frelser. Bichiokyoat er 5 km fra Matar.

 

Har og forkynt evangeliet i landsbyen Muon 3 ganger.

15 personer har søkt frelse, Muon ligger 35 km fra Matar.

Har også forkynt evangeliet i landsbyen Manlual 4 ganger.

4 personer søkte frelse, Maneual ligger 6 km fra Matar.

 

Jeg reiste til byen Gambella for å få medisinsk behandling. Etter behandlingen reiste jeg til Nasir for og delta på ett årsmøte. Hadde og trening for ledere fra Christian Temple Church fra Sør-Sudan.

 

VISJONER:

Fra 2010 har jeg hatt en visjon for å forkynne evangeliet i landsbyen Muonto og å plante en kirke der. I januar 2011 reiste jeg dit og forkynte evangeliet og har plantet en kirke der.

 

Nå kommer det 15 personer på Gudstjenestene, be at de blir Jesu disipler som vinner nye disipler. Jeg har en visjon om at kirka vokser til 50 medlemmer i løpet av 2011. Gjennom å forkynne og undervise så har jeg tro for at det skal skje.

 

KAMERA:

Jeg har ikke noe fotokamera, vil sende deg noen bilder så snart jeg får tak på ett.

 

VITNESBYRD:

15. januar kom en full mann til kirken, med en gang jeg startet å forkynne evangeliet kjente han Den Hellige Ånds nærvær. Når jeg var ferdig med å forkynne, startet jeg å be for mennesker.

Etter forbønnen stod han opp og snakket med oss. Han fortelte at han hadde i lengre tid slitt med alkohol problemer. Han drakk hele tiden, kona hadde reist fra han og hadde mistet kontakten med barna. Han viste ikke hvordan han skulle overleve.

 

Men når han hørte forkynnelsen av Guds ord, så fikk han se at seg som en synder som trenger tilgivelse og hjelp. Den Hellige Ånd hadde overbevist han og han ønsket ikke å drikke mere. Han ønsket forbønn, etter forbønn er han nå fri fra alkohol og hans familie er også blitt frelst.

 

VITNESBYRD:

Det er en dame i kirken som har vært syk i ett år. Ho pleide å reise til Nasir, Gambella og Addis for å få medisinsk behandling. Men ho ble ikke noe bedre. Etter å ha brukt masse penger på behandling så ringte ho meg og fortelte om hennes situasjon. Vi knelte begge ned og ba i sammen og Gud helbredet henne.

Matar ligger vest for byen Gambella nær grensen til Sudan.

 

 

VITNESBYRD:

En dame var gift med en man som hadde 3 andre koner. På grunn av det så kranglet de hele tiden og til slutt så reiste mannen reiste fra henne. Dama har 2 barn og ville ikke forlate de.

 

Ho kom på en Gudstjeneste og fikk høre Guds ord. Etter Gudstjenesten kom ho til meg og fortalte om sine problemer. Jeg ba for henne og etter 4 dager ringte mannen henne og ba om tilgivelse.

 

De ble enige om å flytte sammen igjen og i dag kommer begge på Gudstjenestene. De ønsker nå ikke å separeres men de takker Gud for at Han har ført de sammen igjen.

 

KIRKA I MATAR:

Matar ligger i lavlandet i Vest-Etiopia nær grensen til Sudan.

For 40 år siden tilhørte området Sudan, det lever mange Sudanere i området. 

 

Takket være dine bønner og økonomiske kan jeg forkynne evangeliet i Matar. Og plante en kirke der, uten dine bønner og støtte hadde det ikke vært mulig.

Det kommer nå 201 personer på Gudstjenestene hver søndag. Jeg har en visjon om at vi skal være 300 personer i løpet av 2011.

 

INNFØDTE ARBEIDERE:

I kirken i Matar har vi 5 grupper.

1. Evangelister: 16 personer.

2. Kvinne gruppe: 8 personer.

3. Ungdomsgruppe: 15 personer.

4. Kor: 25 personer.

5. Bønne gruppe: 20 personer.

 

TILSYN:

Jeg er den som har tilsyn med alle gruppene i kirka i Matar. Kirken i Gambella hjelper meg med tilsyn.

 

FAST PROGRAM KIRKA I MATAR:

3 dager i uka har vi bibelundervisning, mandag, onsdag og fredag. Lørdag ber vi for syke, andre behov og har rådgivning for de som trenger noen å snakke med.

 

BØNNEEMNER:

Kan du huske på å be for meg, her en noen av utfordringer og problemer:

· Transport

· Store avstander

· Harde hjerter

· Satans angrep

· Ufrordringer fra kirkesamfunn

· Mennesker som er likegyldige

· Min helse

 

Jeg trenger forbønn, så Gud kan hjelpe meg til og alltid være frimodig, sterk, bevare ett oppriktig hjerte så jeg kan fullføre det Gud har kalt meg til. Må Gud velsigne deg masse for at du ber og støtter meg.

 

Pastor Gatluak Lual Chol

 

Ordet Til Unådde har en visjon om å underholde flere innfødte misjonærer. Om du vil støtte innfødte misjonærer kan du gi en gave til:

 

Ordet Til Unådde

Kontonr: 2801.08.86777

Merk med: innfødt misjonær

 

Broderlig hilsen

Jan Christensen

http://ordet.info/

Powered by Vistaprint. Email-markedsførings løsninger for små bedrifter.
Email-markedsføring Prøv det GRATIS
Ordet Til Unådde ved Jan Christensen | Bratthenget 25 a | 4846 | Arendal | Norge